Symulacje procesów spawania

Symulacja procesu spawania jest jednym ze sposobów na uzyskanie pewności, że projekt złącza spawanego jest solidny. Oprogramowanie symulacyjne można wykorzystać do modelowania oczekiwanego wyniku różnych konfiguracji spoin, aby wybrać metodę, która zapewni najlepsze wyniki. Oprogramowanie symulacyjne zmienia sposób, w jaki widzimy i robimy rzeczy. Pozwala nam na wizualizację i replikację złożonych procesów spawalniczych oraz zrozumienie ich mechanizmów.

Możliwość zasymulowania procesu spawania pozwala daje nam takie korzyści jak: mniej czasu spędzanego na montażu przez dyrektorów, planistów i inżynierów, szybsze zakończenie konserwacji, napraw, remontów i działań naprawczych, zwiększone tempo produkcji, zmniejszone stawki złomu oraz mniej odrzuceń przez inspektorów dzięki lepszemu zrozumieniu problemów procesowych.

Symulacja procesów spawania służy do określenia wytrzymałości złącza przed wykonaniem fizycznego spawania. Pozwala na optymalizację procesu i wzrost wytrzymałości połączenia. Symulacje spawania mogą być oparte na MES (metoda elementów skończonych) lub EBM (metoda belki sprężystej). Oprogramowanie do symulacji spawania staje się coraz bardziej zaawansowane, umożliwiając bardziej złożone analizy, które można następnie zastosować w rzeczywistych przypadkach. Dzisiejsze oprogramowanie do symulacji spawania oferuje szeroki zakres funkcji, od analizy elementów skończonych po analizę cieplno-mechaniczną, od wymaganych danych wejściowych po zaawansowane symulacje postprocesowe. W przyszłości do tego oprogramowania symulacyjnego będzie dodawanych coraz więcej nowych funkcji, takich jak rzeczywistość wirtualna. Technologia ta ułatwi spawaczom na placu budowy i zautomatyzuje proces produkcyjny.

Analiza elementów skończonych to metoda, którą można stosować na modelach 3D lub siatkach reprezentujących geometrię konstrukcji spawanej. Służy ona do przewidywania odpowiedzi pod obciążeniem. Analiza cieplno-mechaniczna jest ważnym czynnikiem w wielu przypadkach i może być wykorzystywana do różnych typów geometrii, takich jak belki, płyty, rury, zawory, muszle lub inne puste geometrie.