Naprawa serwosilników

Źródło: https://centrumregeneracji.pl/

Kiedy niezbędna jest naprawa serwosilników?

Naprawa serwosilników może się okazać niezbędna w bardzo wielu sytuacjach. W obrębie jednostki występują różne uszkodzenia i usterki, których rodzaj determinuje zakres przeprowadzanych przez nas działań serwisowych. Jedynie w pełni sprawne urządzenia mogą bez problemu pobierać dane z enkodera i współpracować z serwo-sterownikiem, a tym samym prawidłowo spełniać wszystkie swoje funkcje. Jeżeli silnik serwo nie jest w stanie precyzyjnie zatrzymywać osi w docelowym położeniu, szybko realizować zadań związanych z ruchem, zmieniać kierunków obrotu czy kontrolować położenia obciążeń, konieczna jest jego naprawa.

Problemy techniczne

Na skorzystanie z usług naszego Centrum Regeneracji warto zdecydować się wówczas, gdy wystąpią typowe objawy problemów technicznych serwosilnika. Symptomy te bywają bardzo zróżnicowane, dlatego w wielu przypadkach niezbędna jest kompleksowa diagnostyka. Jednostka może mieć problemy z utrzymaniem zadanej prędkości wału lub przemieszczaniem go pod wybranym kątem, a także sprawiać trudności z osiąganiem żądanej liczby obrotów. Silniki serwo narażone są też na utratę zdolności utrzymywania wybranej prędkości obrotowej lub pozycji, co może być związane z występowaniem zakłóceń spowodowanych zmianą obciążenia wału czy spadkiem napięcia zasilania.