Dane niegraficzne w systemie BIM

Z agregowane dane są podstawą systemu BIM. Jednymi z ich typów są dane niegraficzne, czyli budowanie i klasyfikowanie metadanych służących jako rdzeń modelu. Właśnie ten element przesądza, czyli informacje niegraficzne o tym, że technologia BIM stała się rewolucją na rynku. Właściwe zebranie i zamodelowanie informacji pozwala na zarządzanie i sprawne tworzenie innych elementów będących pochodnymi tych danych, w tym zestawień, przedmiarów i kosztorysów. Każdy obiekt tworzony w oprogramowaniu BIM, co obejmuje również kurs BIM, pozwala powiązać z nim informacje takie jak: materiał, klasa odporności ogniowej, kolor, koszt czy producent.

Informacje mogą być bezpośrednio przypisywane do elementów w programie poprzez edycję ich atrybutów lub dodawanie nowych. Możliwe jest również wykorzystanie baz danych utworzonych wcześniej a współpracujących z tworzonym modelem. Allplan BIM jest takim przykładem kompleksowego oprogramowania łączącego wszystkie te elementy, podparte jeszcze kursem BIM, daje możliwość wykorzystania jego wszystkich możliwości

Projektant może przypisać informacje niegraficzne zarówno do obiektu np. krzesła, stół, obiektu budowlanego np. sufit, jak i przestrzeni np. pokój. Ponadto informacje niegraficzne można również przypisać do elementów, które nie są modelowane fizycznie np. zamek do drzwi lub płytki ścienne. Szczegółowe informacje o projekcie, postępują wraz z rozwojem projektu. W fazie koncepcyjnej ścianę działową opisujemy jako „ścianę działową nienośną o grubości 100 mm”. W fazie projektu wykonawczego jest to „ścianka działowa o grubości 100 mm, kątownik aluminiowy. Natomiast w fazie budowy dodamy informację o konkretnym producencie materiałów wraz z cenami.

Aby uzyskać dostęp do informacji w modelu, nie trzeba posiadać licencji na drogie specjalistyczne oprogramowanie. Dane dotyczące elementu można odczytać z dowolnej bezpłatnej przeglądarki dostępnej na rynku na podstawie wskazań producenta programu.

Oto lista informacji zwykle przypisanych do atrybutów elementów: informacje materiałowe np. rodzaj betonu, cegieł, okien. Właściwości fizyczne takie jak odporność ogniowa, dźwiękoszczelność. Oprócz tego producent, dostawca, koszt, odniesienia do dokumentacji producentów, trwałość i na koniec faza eksploatacyjna, czyli np. konserwacja co 10 lat.