Czujnik indukcyjny – sposób działania

Czujnik indukcyjny służy do określania odległości do metalowego obiektu. Jeśli odległość ta spadnie poniżej pewnej wartości (tzw. odległość przełączania S), wówczas czujnik wyzwoli akcję. Dlatego też jest on niezastąpiony jako narzędzie w procesach automatyzacji – np. jako prowadnica dla chwytaków stosowanych w maszynach przemysłowych. Można go jednak wykorzystać w znacznie szerszym zakresie zastosowań. Na przykład, czujnik indukcyjny może również monitorować poziom cieczy za pomocą metalowych pływaków. Ta wszechstronność sprawia, że jest on cennym narzędziem we wszystkich obszarach przemysłowych, jak również w wielu maszynach.

Jak działa czujnik indukcyjny?

Słowo „indukcja” pochodzi od łacińskiego czasownika „inducere”, który oznacza coś w rodzaju „prowadzić do środka”. Rejestruje on kontakt z wprowadzonym obiektem bez dotykania go. Czujnik indukcyjny posiada z przodu aktywną powierzchnię – oscylator. Emituje on pole elektromagnetyczne w kształcie półkola. Metalowy obiekt umieszczony w polu osłabia to pole. Dzięki temu czujnik jest w stanie rozpoznać, w jakiej odległości od niego znajduje się obiekt – i odpowiednio zareagować. W zależności od modelu, odległość pomiarowa wynosi od 0,5 do 50 milimetrów.

Przykład w automatyce przemysłowej

Stal ma z reguły nominalną odległość przełączania (Sn) wynoszącą sześć milimetrów. Jeśli odpowiedni element spadnie poniżej tej odległości, czujnik indukcyjny wyzwoli ruch chwytaka. Liczba działań, które czujnik indukcyjny może wyzwolić w ciągu sekundy, nazywana jest częstotliwością przełączania. Obecnie wartość ta waha się od kilkuset do tysiąca przełączeń. Dzięki temu czujniki te nadają się również do szybkich procesów produkcyjnych lub do monitorowania w czasie rzeczywistym – na przykład w zbiorniku z benzyną.