Biuro rachunkowe usługi

Źródło: https://brcc.pl

Biuro rachunkowe świadczy szereg usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych, organizacji, instytucji czy spółek. Obejmują one liczne działania związane z rachunkowością, a także kadrami i płacami czy specjalistycznym doradztwem. Takie biuro zawsze działa w imieniu klienta, a tym samym wyręcza go w zakresie licznych obowiązków finansowo-księgowych oraz reprezentuje przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy innymi organami państwowymi.

Czym się zajmuje nowoczesne biuro rachunkowe i jak wygląda jego oferta?

Nowoczesne biuro rachunkowe przeprowadza zróżnicowane czynności i działania skoncentrowane na sprawach finansowo-księgowych, dlatego jego oferta jest bardzo kompleksowa. Zróżnicowane usługi w tym zakresie świadczy nasza firma Correct Consulting we Wrocławiu. Nasze biuro zajmuje się również specjalistycznym doradztwem w zakresie prawa pracy, prawa cywilno-prawnego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego. Zajmujemy się działaniami, które wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów oraz odpowiednich umiejętności. Ich zakres może być ściśle dostosowany do zapotrzebowania Klienta. Sprawna obsługa w zakresie rachunkowości i księgowości jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania każdego podmiotu.

Księgowość pełna

Podstawę naszej oferty stanowi księgowość pełna przedsiębiorstw, prowadzona zgodnie z rozporządzeniami w oparciu o odpowiednią dokumentację. W zakresie tym zajmujemy się prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia, a także ewidencji dla celów podatkowych. Na koniec roku podatkowego zapewniamy zamknięcie księgi na podstawie dostarczonego spisu oraz przygotowujemy rozliczenia roczne. W naszym biurze możemy też obliczyć zaliczki na podatek dochodowy od wspólników spółek osobowych. Zapewniamy ponadto kompleksową obsługę ksiąg handlowych. Zakładamy i prowadzimy księgi handlowe, obsługujemy ewidencję dla celów podatkowych VAT oraz przygotowujemy polityki rachunkowości. Jesteśmy w stanie sporządzić deklaracje i zeznania podatkowe, włącznie ze sprawozdaniem finansowym. Oferujemy również prowadzenie ewidencji dodatkowej, obejmującej rozliczanie różnego rodzaju dotacji. W naszym biurze sporządzamy ponadto roczne deklaracje podatkowe, a także zajmujemy się prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji.