Bariery we wdrażaniu, rozwoju i funkcjonowaniu controllingu w przedsiębiorstwie

Źródło: https://www.controlling-systems.pl/

Publikujemy tekst o barierach we wprowadzaniu controllingu w przedsiębiorstwie, ponieważ coraz więcej firm, które nie stosują metod i zasad controllingu jako dziedziny, prosi nas o pomoc przy jego budowie. Opracowanie to zwraca uwagę na możliwe trudności oraz pomaga się na nie przygotować. Powodzenie wdrożenia i funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie zależy od wielu rzeczy. Jedną z nich jest umiejętność pokonywania trudności, które napotkamy na każdym etapie życia controllingu. Controlling w firmie przechodzi 4 główne etapy: PRZYGOTOWANIE, PROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, EKSPLOATACJA. Na każdym z nich możemy zaobserwować bariery, których pokonanie usprawnia działanie controllingu.

I etap – przygotowania do wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie

Etap przygotowania do wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie jest pełen pomysłów i celów, dlatego też wyzwaniem jest koncepcja, jaką przyjmiemy. Na tym etapie szacujemy korzyści, jakie nam przyniesie wprowadzenie controllingu. Dla jednych będzie to rozwój organizacji, dla innych optymalizacja obecnej sytuacji firmy. Dla jeszcze innych realizacja zadań controllingowych pozwala osiągnąć wyższy poziom zarządzania.

A to wszystko spina jedna idea: dostęp do bardziej szczegółowych, aktualnych i wiarygodnych informacji, które mają służyć trafniejszym decyzjom podejmowanym przez menedżerów, by poprzez controlling zwiększać efektywność całej organizacji.

W tej fazie głównym zadaniem jest określenie celów: Jaki ma być cel wdrażanego controllingu? Co chcemy osiągnąć, jak już zacznie funkcjonować?

Czy controlling ma być ukierunkowany tylko na finanse przedsiębiorstwa czy może ma realizować szeroko rozumiane cele firmy poprzez właściwe planowanie, koordynowanie i kontrolowanie podjętych działań? A może ma usprawnić zdobywanie i zarządzanie informacjami? Odpowiedzi na tego typu pytania określają kierunek dla projektowania controllingu w danym przedsiębiorstwie.

II etap – projektowanie controllingu w przedsiębiorstwie

Etap projektowania controllingu w przedsiębiorstwie obfituje w bariery i przeszkody organizacyjne, techniczne i mentalno-społeczne.
Koncepcja controllingu ma być stymulatorem pomysłów i inicjatorem zmian, które wspomogą realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa. Niestety wielu menedżerów na wyrost obawia się wprowadzenia tych metod. Przedsiębiorstwo, które planuje je wdrożyć, chce, aby metody controllingowe były efektywne i działały sprawnie. Co istotne, zbyt skomplikowany i zaawansowany model controllingu, niedopasowany do charakterystyki firmy, będzie prowadził do frustracji i niechęci. Zbyt skomplikowane metody będą absorbowały za dużo czasu kierowników i controllerów. W efekcie może to doprowadzić do wycofania się z koncepcji controllingowych w danej organizacji.